Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

                                                                                                                   ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або

друк документів, які надаються запитувачам інформації

          1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації (далі – фактичні витрати), обсяг яких більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) які надаються запитувачам інформації Семенівським районним судом Чернігівської області.

         2. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку до Інструкції.

3. Розрахунок фактичних витрат покладається на відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Семенівського районного суду Чернігівської  області (далі – відповідальна особа). Відповідальна особа,  у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1),  (додаток 2), оформляє рахунок за формою (додаток 3) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його запитувачу інформації.                                                                                                               

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

                                                                                                                                    Додаток 1

Послуга, що надається

Норми витрат на виготовлення однієї сторінки

 

копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній 
друк)

 

 

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

 

копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Розмір фактичних витрат вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір фактичних витратю

4 . Відповідальна особа або безпосередньо виконавець не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до суду повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Підтвердження оплати фактичних витрат здійснюється шляхом надіслання до Семенівського районного суду  Чернігівської області оригіналу розрахункового документа.

5. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, відповідальна особа або безпосередньо виконавець, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.

7. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, відповідальна особа робить відмітку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію в автоматизованій системі діловодства суду та реєстраційному журналі запитів. 

 

Оплаті підлягає копіювання або друк документів обсягом, більше 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки)

Реквізити для перерахування витрат:

Надавач послуг:

 Семенівський районний суд Чернігівської області

Отримувач:

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області  

Реєстраційний рахунок

 35224190005960

Код банку отримувача (МФО)

820172

Код ЄДРПОУ

26295412

Банк отримувача:

Державна казначейська служба України м. Київ

Призначення платежу

Семенівський районний суд Чернігівської області

Платник:

П.І.Б платника