Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція суду

  Юрисдикція (компетенція) Семенівського районного суду надає можливість розглядати більшу частину цивільних та кримінальних справ, також адімістративних справ та справ про адміністративні правопорушення.

 Районні суди є найбільш наближеними до населення.

 Районні суди є судами першої інстанції і розглядають справи по суті в судовому зсіданні, вперше, безпосередньо, як правило одноособово суддею, який діє від імені суду, у відкритому чи закритому судовому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципів правосуддя, досліджує докази, отримуючи їх через пояснення позивача та відповідача, покази підсудного, потерпілого, свідків, заслуховує експерта стосовно його висновку у справі та інше і виносить вирок чи рішення по справі, які, після набрання ними, чинності є обов’язковими до виконання.

 В кримінальній справі суд встановлює винуватість чи не винуватість підсудного й вирішує питання про покарання винного.

 У цивільних справах суд визначає наявність чи відсутність певних правовідносин, юридичних фактів або юридичного стану, вирішує по суті подані до суду позови, заяви та скарги ( задовольняє або відмовляє у їх задоволенні).

 Судові рішення районних судів підлягають протягом певного строку, встановленого процесуальним законодавством, апеляційному та касаційному оскарженню і скасувати рішення місцевого суду може лише апеляційна чи касаційна інстанція за певних умов ( наприклад у ст. 367 КПК України передбачено підстави для скасування або зміни судових рішень, наприклад: однобічність або неповнота досудового чи судового слідства; істотне порушення КПЗ; неправильне застосування КЗ; невідповідність покарання тяжкості злочину та особі засудженого та ін).

 Юрисдикція місцевого (районного) загального суду охоплює всі кримінальні справи, за винятком справ про злочини проти національної безпеки України та злочини, за які передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, оскільки такі справи підсудні апеляційним судам, а також за винятком кримінальних справ, підсудних військовим судам гарнізонів.

 У порядку цивільного судочинства місцевий суд розглядає майже всі цивільні справи щодо спорів, які виникають із цивільних, сімейних, трудових та кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін є громадянин. Місцевий суд розглядає також окремі категорії справ, тобто мова йде про справи окремого провадження:

 - про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним;

 - про визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення громадянина померлим;

 - про усиновлення дітей, які проживають на території України;

 - про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;

 - про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

 - про відновлення прав на цінні папери на пред’явника;

 - про оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.

 Згідно з нормами ЦПК на сьогоднішній день загальні суди розглядають справи, що виникають з адміністративно – правових відносин.

 До компетенції місцевих загальних судів віднесено Законом про судоустрій розгляд справ про адміністративні правопорушення.

 Районні суди постановляють рішення, які не можуть бути скасовані або змінені ним же.